• +386 5 7311 280

Zaporedna št. predmeta oz. krožka: 2

V drugemu letniku snov temelji na mehanskih energijah in notranji energiji.

 • Mehanska energija
  • Delo in moč
  • Izrek o kinetični energiji
  • Izrek o potencialni energiji
  • Izrek o prožnostni energiji
  • Izrek o mehanski energiji
 • Trdnine, kapljevine, plini
 • Agregatna stanja
 • Prožnostni modul
 •  Tlak
  • Odvisnost tlaka od višine in globine
  • Vzgon
  • Površinska napetost
  • Tok tekočin
   • Delo tlaka
   • Delo tlaka
   • Kontinuitetna enačba
   • Bernoullijeva enačba
   • Stisljivost kapljevin
   • Stisljivost plinov in Boyleov zakon
   • Viskoznost
   • Upor pri padanju
 • Zgradba snovi
 • Kinetična teorija plinov
  • Temperatura
  • Gayev zakon
  • Plinska enačba
  • Splošna plinska enačba
  • Notranja energija
  • Notranja energija plina
 • Toplota
  • Termodinamični sistemi
  • Fazni prehodi
  • Fazni diagram
  • Temperaturna lestvica

Datoteke

Icon

Odskok žogice - 2.letniki - 2022 53.43 KB 24 downloads

...
Icon

Formule za tekmovanja 86.56 KB 231 downloads

...
Icon

Vaja - Sunek sile LOGGER 31.77 KB 178 downloads

...
   Na tej strani najdete šolsko snov, ki jo je potrebno predelati doma.
   Snov prepišite v zvezek in si pri interpretaciji pomagajte s katerimkoli potrjenim učbenikom za srednješolsko fiziko. Lahko si pomagate tudi s spletnim učbenikom, ki ga najdete na povezavi: OpenProf - Fizika
   Zahvala gre teamu OpenProf, ki so zavoljo nastale situacije odprli brezplačen dostop do spletnega portala.
   Za kumunikacijo in kakršnakoli vprašanja sem vam na voljo na službenem mailu: uros.borjancic.srecko@gmail.com.

  Snov 2. letnik