• +386 5 7311 280

Zaporedna št. predmeta oz. krožka: 2

V drugemu letniku snov temelji na mehanskih energijah in notranji energiji.

 • Mehanska energija
  • Delo in moč
  • Izrek o kinetični energiji
  • Izrek o potencialni energiji
  • Izrek o prožnostni energiji
  • Izrek o mehanski energiji
 • Trdnine, kapljevine, plini
 • Agregatna stanja
 • Prožnostni modul
 •  Tlak
  • Odvisnost tlaka od višine in globine
  • Vzgon
  • Površinska napetost
  • Tok tekočin
   • Delo tlaka
   • Delo tlaka
   • Kontinuitetna enačba
   • Bernoullijeva enačba
   • Stisljivost kapljevin
   • Stisljivost plinov in Boyleov zakon
   • Viskoznost
   • Upor pri padanju
 • Zgradba snovi
 • Kinetična teorija plinov
  • Temperatura
  • Gayev zakon
  • Plinska enačba
  • Splošna plinska enačba
  • Notranja energija
  • Notranja energija plina
 • Toplota
  • Termodinamični sistemi
  • Fazni prehodi
  • Fazni diagram
  • Temperaturna lestvica

2. letnik

ThumbSniper-Plugin by Thomas Schulte