• +386 5 7311 280

Zaporedna št. predmeta oz. krožka: 2

V drugemu letniku snov temelji na mehanskih energijah in notranji energiji.

 • Mehanska energija
  • Delo in moč
  • Izrek o kinetični energiji
  • Izrek o potencialni energiji
  • Izrek o prožnostni energiji
  • Izrek o mehanski energiji
 • Trdnine, kapljevine, plini
 • Agregatna stanja
 • Prožnostni modul
 •  Tlak
  • Odvisnost tlaka od višine in globine
  • Vzgon
  • Površinska napetost
  • Tok tekočin
   • Delo tlaka
   • Delo tlaka
   • Kontinuitetna enačba
   • Bernoullijeva enačba
   • Stisljivost kapljevin
   • Stisljivost plinov in Boyleov zakon
   • Viskoznost
   • Upor pri padanju
 • Zgradba snovi
 • Kinetična teorija plinov
  • Temperatura
  • Gayev zakon
  • Plinska enačba
  • Splošna plinska enačba
  • Notranja energija
  • Notranja energija plina
 • Toplota
  • Termodinamični sistemi
  • Fazni prehodi
  • Fazni diagram
  • Temperaturna lestvica

Datoteke

Icon

Vaja - Sunek sile LOGGER 31.77 KB 173 downloads

...
Icon

Formule za tekmovanja 86.56 KB 210 downloads

...
   Na tej strani najdete šolsko snov, ki jo je potrebno predelati doma.
   Snov prepišite v zvezek in si pri interpretaciji pomagajte s katerimkoli potrjenim učbenikom za srednješolsko fiziko. Lahko si pomagate tudi s spletnim učbenikom, ki ga najdete na povezavi: OpenProf - Fizika
   Zahvala gre teamu OpenProf, ki so zavoljo nastale situacije odprli brezplačen dostop do spletnega portala.
   Za kumunikacijo in kakršnakoli vprašanja sem vam na voljo na službenem mailu: uros.borjancic.srecko@gmail.com.

  Snov 2. letnik

  Icon

  2. letniki - 1. del - Število delcev 185.84 KB 83 downloads

  ...
  Icon

  2. letniki - 2. del - Število delcev 248.38 KB 78 downloads

  ...
  Icon

  2. letniki - 3. del -Temperatura 293.28 KB 56 downloads

  ...
  Icon

  2. letniki - 4. del - Plinska enačba 162.39 KB 66 downloads

  ...
  Icon

  2. letniki - 6. del - Krožni proces 291.42 KB 52 downloads

  ...
  Icon

  2. letniki - 9. del - Toplotna moč 186.04 KB 58 downloads

  ...