• +386 5 7311 280

Zaporedna št. predmeta oz. krožka: 1

Prvi letnik fizike gimnazijskega programa je zasnovan pretežno z mehaniko. Predhodno osnovnošolsko znanje je vsekakor zelo koristno, ni pa nujno potrebno.

 • Merjenje
 • Gibanje
  • Premo enakomerno gibanje
  • Enakomerno pospešeno gibanje
  • Gibanje v 3D sistemu
   • Premo enakomerno gibanje v ravnini
   • Vodoravni met
   • Kroženje
 • Newtonovi zakoni
  • Sila
  • Newtonovi zakoni
  • Hookov zakon
  • Sile v ravnovesju
  • II. Newtonov zakon
  • Navor
   • Ravnovesje
   • Težišče
   • Vrtenje
 • Gravitacija
  • Keplerjevi zakoni
  • Newtonov gravitacijski zakon

Datoteke

Icon

Naloga - gibanje avtomobila 2021 18.06 KB 12 downloads

...
Icon

Enakomerno pospešeno gibanje 2021 108.83 KB 57 downloads

...
Icon

Merske napake 2021 - starost 11.96 KB 41 downloads

...
Icon

Premo enakomerno gibanje 2021 64.69 KB 46 downloads

...
Icon

linearna funkcija 16.9.2021 44.60 KB 25 downloads

...
Icon

Navpični met - 1.bG 95.39 KB 137 downloads

...
  Na tej strani najdete šolsko snov, ki jo je potrebno predelati doma.
  Snov prepišite v zvezek in si pri interpretaciji pomagajte s katerimkoli potrjenim učbenikom za srednješolsko fiziko. Lahko si pomagate tudi s spletnim učbenikom, ki ga najdete na povezavi: OpenProf - Fizika
  Zahvala gre teamu OpenProf, ki so zavoljo nastale situacije odprli brezplačen dostop do spletnega portala.
  Za kumunikacijo in kakršnakoli vprašanja sem vam na voljo na službenem mailu: uros.borjancic.srecko@gmail.com.

Snov 1. letnik

Icon

1. letniki - 15. del - Težišče 160.44 KB 80 downloads

...
Icon

1. letniki - 11. del - Navor 2 156.99 KB 102 downloads

...
Icon

1. letniki - 10. del - Navor 180.01 KB 153 downloads

...
Icon

1. letniki - 9. del - Računski zgledi 294.29 KB 107 downloads

...