• +386 5 7311 280

Zaporedna št. predmeta oz. krožka: 1

Prvi letnik fizike gimnazijskega programa je zasnovan pretežno z mehaniko. Predhodno osnovnošolsko znanje je vsekakor zelo koristno, ni pa nujno potrebno.

 • Merjenje
 • Gibanje
  • Premo enakomerno gibanje
  • Enakomerno pospešeno gibanje
  • Gibanje v 3D sistemu
   • Premo enakomerno gibanje v ravnini
   • Vodoravni met
   • Kroženje
 • Newtonovi zakoni
  • Sila
  • Newtonovi zakoni
  • Hookov zakon
  • Sile v ravnovesju
  • II. Newtonov zakon
  • Navor
   • Ravnovesje
   • Težišče
   • Vrtenje
 • Gravitacija
  • Keplerjevi zakoni
  • Newtonov gravitacijski zakon

1. letnik

ThumbSniper-Plugin by Thomas Schulte