• +386 5 7311 280

Zaporedna št. predmeta oz. krožka: 1

Prvi letnik fizike gimnazijskega programa je zasnovan pretežno z mehaniko. Predhodno osnovnošolsko znanje je vsekakor zelo koristno, ni pa nujno potrebno.

 • Merjenje
 • Gibanje
  • Premo enakomerno gibanje
  • Enakomerno pospešeno gibanje
  • Gibanje v 3D sistemu
   • Premo enakomerno gibanje v ravnini
   • Vodoravni met
   • Kroženje
 • Newtonovi zakoni
  • Sila
  • Newtonovi zakoni
  • Hookov zakon
  • Sile v ravnovesju
  • II. Newtonov zakon
  • Navor
   • Ravnovesje
   • Težišče
   • Vrtenje
 • Gravitacija
  • Keplerjevi zakoni
  • Newtonov gravitacijski zakon

Datoteke

Icon

Hookov zakon - 1.bG - 2022 35.42 KB 41 downloads

...
Icon

Hookov zakon - 1.bG - 2022 - LOGGER 20.15 KB 15 downloads

...
Icon

Hookov zakon 1.aG 2022 28.29 KB 23 downloads

...
Icon

Vodoravni met 1.bG 2021 - LOGGER 34.83 KB 30 downloads

...
Icon

Vodoravni met 1.bG 2021 128.89 KB 44 downloads

...
Icon

Gibanje v navpični smeri 2021 59.79 KB 30 downloads

...
Icon

Naloga - gibanje avtomobila 2021 18.06 KB 35 downloads

...
Icon

Enakomerno pospešeno gibanje 2021 108.83 KB 91 downloads

...
  Na tej strani najdete šolsko snov, ki jo je potrebno predelati doma.
  Snov prepišite v zvezek in si pri interpretaciji pomagajte s katerimkoli potrjenim učbenikom za srednješolsko fiziko. Lahko si pomagate tudi s spletnim učbenikom, ki ga najdete na povezavi: OpenProf - Fizika
  Zahvala gre teamu OpenProf, ki so zavoljo nastale situacije odprli brezplačen dostop do spletnega portala.
  Za kumunikacijo in kakršnakoli vprašanja sem vam na voljo na službenem mailu: uros.borjancic.srecko@gmail.com.

Snov 1. letnik

Icon

1. letniki - 15. del - Težišče 160.44 KB 91 downloads

...
Icon

1. letniki - 11. del - Navor 2 156.99 KB 123 downloads

...
Icon

1. letniki - 10. del - Navor 180.01 KB 171 downloads

...
Icon

1. letniki - 9. del - Računski zgledi 294.29 KB 126 downloads

...