• +386 5 7311 280

Zaporedna št. predmeta oz. krožka: 6

Fizikalni krožek je primeren za dijakje, ki si želijo poglobiti in dopolniti svoje znanje fizike. Namenjen je tudi debatam in razpravam o najnovejših temah s celotnega naravoslovnega področja.

Ko potekajo priprave na fizikalno tekmovanje, poteka krožek v dveh terminih. 1. termin je namenjen dijakom prvih in drugih letnikov, 2. termin pa dijakom tretjih in četrtih letnikov gimnazijskega programa. Jasno je, da ne izključujemo ostalih programov, ki nimajo planiranega pouka fizike. Vsi ste tako lepo vabljeni.

Regijsko tekmovanje iz fizike 2012

Regijsko fizikalno tekmovanje 2012

Na začetku, ko se prične z januarjem fizikalni krožek, potekajo na krožku razprave in debate o naravoslovju nasplošno. Dijaki si lahko izberejo poljubne teme iz fizike in jih sami predstavijo, oziroma se z učiteljem dogovorijo o čem želijo vedeti več innato poteka predavanje o želeni temi.
Vsebinsko zajema ta termin poglabljanje znanja s področja MEHANIKE, ki vključuje fizikalno merjenje, gibanje, sile in navore.
Vsebinsko zajema ta termin poglabljanje znana s področja TOPLOTE. ELEKTRIKE in MAGNETIZMA ter VALOVANJA.