• +386 5 7311 280
Borja: “Fizika je implementirana v našo genetiko, vsi jo uporabljamo in izkoriščamo v vsakdanjem življenju, podobno kot kemijo in biologijo. Fizika, kemija in biologija so vede, ki proučujejo resnico. Ljudje smo iskalci resnice, pridružite se nam in iščimo skupaj… “ Profesor Borjančič na terenu

V srednji šoli se učimo naravo zapisovati na znanstveni način. Sistematizacija in “predalčkanje” je ključ do boljšega dojemanja in razumevanja  vsega.

V naravi je delovala v samemu začetku prasila, ki se je s širjenjem vesolja razdelila na do sedaj poznane štiri sile: gravitacijsko silo, elektromagnetno silo, šibko jedrsko silo in močno jedrsko silo. Pri pouku fizike se srečamo v štirih letih z vsemi štirimi silami in jih poskušamo bolje spoznati. Ustvarimo močne temelje, ki nam pomagati graditi znanje pri nadaljnih študijih, kot so študiji: fizike in matematike, strojništva, gradbeništva, elektrotehnike, medicine, itd.

Pri krožkih in dodatnih aktivnostih se srečujemo še z dodatnimi poglavji fizike, kot so na primer kvantna fizika, teorija relativnosti in podobno.