• +386 5 7311 280

Tekmovanja, ki se jih kot šola udeležujemo

S področja fizike organiziramo in se dijaki udeležujejo naslednjih tekmovanj:

  • Fizikalno srednješolsko tekmovanje za Štefanova priznanja

Tekmovanje spada v sklop tekmovanj, ki jih organizira DMFA Slovenije in je razdeljeno na tri dele: regijsko in državno tekmovanje ter izbirno tekmovanje, kjer se dijaki potegujejo za mesto v slovenski fizikalni olimpijski ekipi, ki vsako leto zastopa Slovenijo na mednarodnem tekmovanju IPhO. V severno-primorsko regijo spada 18 šol. Vsako leto se izregijskega tekmovanja na državno uvrsti le 9 najboljših dijakov iz celotne regije. Regijsko in državno tekmovanje je sestavljeno iz treh tekmovalnih skupin: I. skupina (mehanika), II. skupina (vključuje preteno elektriko in magnetizem) in III. skupina (celotna srednješolska snov). Najboljših 10 dijakov iz III. tekmovalne skupine je povabljenih na izbirno tekmovanje, kjer se potegujejo za mesta v pet članski nacionalni olimpijski ekipi.

  • Astronomsko srednješolsko tekmovanje za Dominikovo priznanje

Tudi tekmovanje iz astronomije spada v sklop tekmovanj, ki jih organizira DMFA Slovenije in je prav tako razdeljeno na tri dele: šolsko tekmovanje in državno tekmovanje ter izbirno tekmovanje, kjer se dijaki potegujejo za mesto v slovenski astronomski olimpijski ekipi, ki vsako leto zastopa Slovenijo na mednarodnem tekmovanju IAO. Najboljši dijak iz vsake šole je povabljen na državmo tekmovanje. Poleg teh mest je za državno tekmovanje razpisana še dodatna kvota mest. Tako so lahko dijaki, ki so se dobro odrezali na šolskem tekmovanju v primerjavi z ostalimi šolami, tudi povabljeni na državno tekmovanje. Najbol uspešnih 7 dijakov iz Slovenije je povabljenih na izbirno tekmovanje, kjer se potegujejo za mesto v pet članski nacionalni olimpijski ekipi.

  • IYPT in AYPT

Slovenija v zadnjih letih tekmuje na IYPT in AYPT, ki sta mednarodni tekmovanji. Če je fizikalna olimpijada primerljiva z olimpijskimi igrami v športu, je tekmovanje IYPT primerljivo s svetovnim prvenstvom. Za razliko od fizikalne olimpijade, ki zajema teoretične fizikalne probleme, zajema IYPT tekmovanje praktične fizikalne probleme. Dijaki dobijo 17 nerešenih praktičnih fizikalnih problemov in jih eksperimentalno in teoretično obdelojo ter v fizikalnem dvoboju predstavijo na tekmovanju. Vsako leto poteka nacionalni izbor ekipe, ki šteje 5 članov. Tekmovanje poteka tako, da si posamezen dijak izbere enega izmed sedemnajstih fizikalnih problemov, izvede eksperiment ter pripravi poročilo, v katerem eksperiment opiše in ga na podlagi dobljenih rezultatov teoretično analizira. Izmed vseh dijakov, ki naloge oddajo, se jih najboljših 10 uvrsti v drugi del tekmovanja, kjer dijaki svoj problem predstavijo pred komisijo. Najboljših pet zastopa Slovenijo na IYPT, ostala peterica pa zastopa Slovenijo na AYPT.

Šolsko leto 2014/15

  • Astron0mija

Šolsko tekmovanje: 11.12.2014 ob 13h

Državno tekmovanje: 10.1.2015 ob 10h

  • Fizikalni kenguru

Šolsko tekmovanje: 4.3.2015

  • Fizika

Regijsko tekmovanje: 27.3.2015

Državno tekmovanje: 4.4.2015

Dosežki in rezultati na regijskem, državnem in mednarodnem nivoju

  • 2013/14

V tem šolskem letu so naši dijaki dobesedno blesteli na vseh področjih: 3x zlato priznanje in 4 mednarodni tekmovalci

FIZIKA

Naši dijaki so blesteli na fizikalnih tekmovanjih: 6x bron, 3x srebro in 1x zlato in mesto v olimpijski ekipi.

Tudi letos so se dijaki ŠC Srečka Kosovela odlično odrezali na fizikalnem regijskem in državnem tekmovanju. Na regijskem tekmovanju, kjer tekmuje 16 šol, je 6 dijakov z naše šole prejelo bronasto priznanje:

–   V I. tekmovalni skupini (snov 1. in 2. letnika) se je Andraž Brožič (2. aG) uvrstil na 1.mesto, poleg njega je v tej tekmovalni skupini prejel bronasto priznanje tudi Erik Pleško (2. bG).

–   V II. tekmovalni skupini (snov 3. letnika) se je Mark Baltič uvrstil na 3. mesto, poleg njega je v tej tekmovalni skupini prejela bronasto priznanje tudi Tea Štrekelj (3. aG).

–   V III. tekmovalni skupini (celotna srednješolska snov) se je Jakob Jazbec (3. bG) uvrstil na 1. mesto, poleg njega je v tej tekmovalni skupini prejel bronasto priznanje tudi Andrej Nabergoj (4. aG).

Andraž, Mark in Jakob so se uvrstili na državno tekmovanje, ki je potekalo 5. aprila, in prejeli srebrno priznanje. Mark Baltičje v II. tekmovalni skupini za las zgrešil zlato priznanje, z 32 točkami od 40 se je uvrstil na odlično 12. mesto.

Jakob je v III. tekmovalni skupini na državnem tekmovanju blestel. Uvrstil se je na 4. mesto in tako prejel zlato priznanje, 2. nagrado in si zagotovil mesto na izbirnem tekmovanju za nacionalno fizikalno olimpijsko ekipo. Na izbirnem tekmovanju, ki je potekalo 9. maja, se je Jakob uvrstil v prvo peterico in si priboril mesto v slovenski fizikalni olimpijski ekipi ter tako postal prvi dijak ŠC Srečka Kosovela Sežana, ki je prejel zlato priznanje v fiziki in se nato tudi uvrstil na fizikalno olimpijado. Več…

Uradni rezultati DMFA.

Fizikalna olimpijska ekipa.

ASTRONOMIJA

Na državno tekmovanje se je uspelo uvrstiti trem dijakom, ki so tako poleg bronastega priznanja prejeli tudi srebrno priznanje: Blaž Tavčar (4. aG), Erik Pleško (2. bG) in Andrej Nabergoj (4. bG). Erik Pleško se je na državnem tekmovanju uvrstil na 10. mesto in prejel zlato priznanje, Andrej Nabergoj pa na 3. mesto in dobil poleg zlatega priznanja tudi 3. nagrado.

Andrej je bil povabljen na izbirno tekmovanje, kjer se je uvrstil v nacionalno astronomsko olimpijsko ekipo. Več…

Uradni rezultati DMFA.

Astronomska olimpijska ekipa.

IYPT

V tem letu je Slovenija sestavila dve ekipi, pri čemer vsaka šteje 5 članov. 1. ekipa je zastopala Slovenijo 10. julija v Shrewsburyju v Angliji, 2. ekipa pa je zastopala Slovenijo na mednarodnem tekmovanju AYPT (Austrian Young Physicists’ Tournament), ki bo aprila v Avstriji. Erik Pleško (2.bG) se je uvrstil na 1. mesto in si tako zagotovil mesto v 1. ekipi (IYPT). Blaž Tavčar (4.aG) je se je uvrstil na 6.mesto in si zato zagotovil mesto v 2. ekipi (AYPT). Več…

Več tudi v Kraškem obzorniku: Junij 2014 stran 37 in 38.

  • 2012/13

  • 2011/12

  • 2010/11