• +386 5 7311 280

Dijaki drugih in tretjih letnikov gimnazije se na podlagi zanimanja odločijo za obiskovanje dodatnega sklopa, ki zajema tri šolske ure tedensko v drugem in tretjem letniku. Izbirajo lahko med jezikovnim, podjetniškim, družboslovnim in naravoslovnim sklopom.

Pri naravoslovnemu sklopu (krajše naravoslovje) obravnavamo raznorazne naravoslovne teme, ki so povezane z vedami, ki proučujejo naravo. To so: biologija, kemija in fizika.

Dijaki tako vidijo, da te tri naravoslovne vede niso nekaj abstraktnega, ki obstaja le za zidovi izobraževalnih organizacij in  inštitutov, temveč opisujejo stvarnost in realnost vsakdanjega življenja. Podajamo se na raznorazne naravoslovne tabore, kjer pojave, ki nas zanimajo raziskujemo, merimo, analiziramo, podatke obdelujemo z znanstvenimi metodami in jih nato v obliki predstavitve ali poročila tudi predstavimo.

Dijaki pri svojemu delu uživajo in mentorji pustimo njihovi ustvarjalnosti prosto pot.