• +386 5 7311 280

Šolsko leto 2014/15

Projekti

  • Projektni tabor soline

Dijaki 2. letnikov gimnazije so se v okviru naravoslovnega sklopa udeležili dvodnevnega raziskovalnega tabora v Sečoveljskih solinah. Dijaki so povezali znanje biologije, fizike in kemije.

Vsebina

[showhide type=”pressrelease”]

 

Dijaki so izmerili trdoto in količino soli v različnih bazenih v solinah in to primerjali z izmerjeno slanostjo v morju. Različne vrste solnih kristalov so opazovali pod mikroskopom. Izmerili so tališče in vrelišče slane vode različnih koncentracij. Izmerili so lomni količnik slane vode in ga povezali z izhlapevanjem vode v solinah v posameznih bazenih.

Slanost so navezali na prisotnost halofitov (slanoljubnih rastlin) v solinah, poiskali različne halofite in jih določili s pomočjo določevalnih ključev. Spoznali so njihove prilagoditve na tako ekstremne pogoje, kot vladajo v solinah. Znanje so povezali s posledicami, ki nastanejo zaradi soljenja cest. V solinah so opazovali tudi različne vrste ptic. Ugotovili so pomen solin kot njihovo bivališče in njihovo gnezdišče. Ugotovili so pomen pritoka reke Dragonje v morje s svojim močvirnim habitatom, ki igra nepopisno vlogo pri gnezdenju mnogih vrst, pa tudi kot vmesno postajo (počivališče) pri jesenskih selitvah ptic.

Terenskemu delu je sledilo delo v učilnici, kjer so dijaki v skupinah izdelali seminarske naloge o solinah.[/showhide]

 

Video

Dijaki Šolskega centra Srečka Kosovela Sežana so v okviru pouka naravoslovja pripravili video o naravoslovnemu projektnemu taboru na solinah.

  • Čistilna naprava

  • Debata in debatne tehnike

  • Porušeno ravnovesje v ozračju

Arhiv

  • Soline 2013:http://www.youtube.com/watch?v=HSuuZJrZ8ug