• +386 5 7311 280

11 Nov

Če se zunanji magnetni pretok skozi zaključeno prevodniško zanko spreminja, se v njej vzpostavi električno polje. Inducirana napetost je sorazmerna hitrosti spreminjanja magnetnega polja.

Oglejte si prispevek o indukciji nihajočega magneta vzdolž simetrijske osi tuljave, ki so ga z intuziazmom naredili Tilen Čeh, Rok Grmek in Vid Kukanja, dijaki 4. letnikov.

Graf: Inducirana napetost v odvisnosti od časa.

Indukcija

Magnet, ki smo ga vezali preko dveh vzmeti na utež, je nihal v vertikalni ravnini vzdolž simetrijske osi tuljave. Nanjo smo vezali voltmeter priklopljen preko LabQuest vmesnika na računalnik in v programu LoggerPro beležili napetost v odvisnosti od časa. Dobili smo množico točk in s programom izrisali prilegajočo-se krivuljo, ki je sinusna funkcija s periodo 302 ms (frekvenco 3,31 Hz) in amplitudo 68 mV (amplituda nihanja v tem primeru je bila manjša, kot v posnetku, od tu tudi manjša amplituda napetosti, ki je bila v posnetku 180 mV).