• +386 5 7311 280

08 Jan

Pozdravljeni dijaki.

Žal je prišlo do tega, da sem tik pred zaključkom prvega ocenjevalnega obdobja obležal. Vsi ste bili seznanjeni s svojimi ocenami. Ne da se predvideti, ali bom naslednji teden v šoli ali ne. V ponedeljek imam še en pregled in če bom le lahko, bom v torek v šoli. Ne morem pa ničesar obljubiti.

Vsi imate po vsaj eno oceno v tekočem ocenjevalnem obdobju (pri tem vas ima velika večina po dve oceni), kar načeloma zadošča. Seveda se sprašujete, kako in kdaj boste lahko popravljali/izboljševali svoje ocene. V najboljšem primeru bo imel vsak razred eno šolsko uro na razpolago za popravljanje ocen. Vsi tisti, ki imate po le eno nezadostno oceno ali eno nezadostno in eno zadostno oceno (vrstni red ni pomemben) ali slabše, to ni dovolj, da bi bili ob koncu ocenjevalnega obdobja zaključeni pozitivno. Obstajata dve možnosti:

  1. možnost: Če se ne vrnem v šolo, boste bili žal negativni. Popravljali boste ocene po dogovoru v prvih dveh tednih po zaključku konference.
  2. možnost: Če se vrnem v šolo, boste obvezno vprašani, ko se prvič vidimo pri pouku. Poleg tega bom dovolil izboljševanje ocen tistim, ki imate v tekočem ocenjevalnem obdobju povprečno oceno 2,0 (brez izjem). Ostali boste izboljševali svoje ocene po dogovoru v prvih dveh tednih po zaključku konference.

V ponedeljek popoldan bom obesil potrebne informacije na spletno stran.

Lep pozdrav vsem.

ThumbSniper-Plugin by Thomas Schulte