• +386 5 7311 280

14 Jul

Ko si človek že misli, da je doseženi uspeh neponovljiv, se izkaže obratno. Po lanskoletnemu uspehu maturantov pri fiziki, ki so na maturi dosegli izjemno povprečje 4.4, so letošnji maturanti mejo premaknili na fenomenalno povprečje 4.8, kar predstavlja za več kot oceno višje v primerjavi z republiškim povprečjem!!

Rezultati, ki jih v zadnji letih pri fiziki dosegajo četrtošolci so izjemni. Leta 2013 je bila pri fiziki povprečna maturitetna ocena 4.2, leta 2014 4.4 in letos 2015 4.8. Maturitetni predmet fizika je v četrtem letniku gimnazije izbirni predmet. Vsako leto si izbere fiziko na maturi med petino in četrtino celotne generacije. V državnem merilu to pomeni, da predstavljajo sežanski dijaki približno 1 % vseh dijakov, ki so izbrali fiziko za maturitetni predmet. Glede na priljubljenost predmeta se zanj odločajo pretežno dijaki  z dobrimi ocenami, zato je uspeh naših dijakov še toliko bolj pomemben.

Sežanski dijaki pa niso uspešni le pri fiziki, temveč tudi pri vseh ostalih predmetih, tako na maturi kot na srednješolskih tekmovanjih. Dosegajo izjemne rezultate, ki uvrščajo sežansko srednjo šolo v sam slovenski vrh (več o rezultatih na: SC Srečka Kosovela Sežana). To kaže na to, da smo kot šola izjemen team, ki se dijakom posveča in jim nudi ogromno!

Maturantom iskreno čestitam in želim veliko uspeha v življenju. Ne pozabite svojih korenin in zapomnite si… kdor živi z ljubeznijo, živi srečno.

Uroš Borjančič, profesor fizike