• +386 5 7311 280

Zaporedna št. predmeta oz. krožka: 3

V tretjemu letniku gimnazije zaključimo z poglavjem o toploti in se sputimo v vode elektromagnetizma.

 • Toplota
  • Ponovitev snovi iz 2. letnika
  • Notranja energija
  • Toplota
  • Izrek o notranji energiji
   • Specifična toplota
   • Hirnov eksperiment
   • Latentna toplota:talilna in izparilna toplota
   • Toplotno izolirani sistemi
   • Merjenje specifične toplote
   • Plini
    • Delo plinov
    • Izobarne spremembe
    • Izohorne spremembe
    • Izotermne spremembe
    • Adiabatne spremembe
  • Toplotni stroji
   • Krožne spremembe
   • Izkoristek toplotnih strojev
   • Idealni toplotni stroj
   • Hladilniki in toplotne črpalke
 • Elektrika
  • Elektrostatika in električni naboji
  • Coulumbov zakon
  • Fg vs Fe
  • Električno polje
  • Homogeno električno polje
  • Površinska gostota naboja
  • Električno polje v okolici ravnih plošč
  • Kondenzator
  • Snov v električnem polju
  • Električno delo
  • Električna napetost
  • Električna potencialna energija in električni potencial
  • Električni krog
   • Električni tok
   • Sklenjeni električni krog
   • Vezava kondenzatorjev v vezju
   • Električni upor
   • Vezava upornikov v vezju
   • Specifična upornost
   • Voltmeter in ampermeter
   • Notranji upor
   • Potenciometer in Wheatsonov mostiček
 • Magnetizem
  • Magneti in magnetno polje
  • Magnetno polje električnega toka
  • Magnetna sila
  • Magnetni navor
  • Elektromotorji
  • Magnetno polje v okolici ravnega vodnika s tokom
  • Tuljava in magnetno polje v tuljavi
  • Indukcija
  • Lenzev izrek
  • Faradayev zakon
 • Nihanje in valovanje
  • Nihajni čas
  • Vzmetno in nitno nihalo
  • Perioda nihanja
  • Energija nihanja
  • Valovanje na vodi
  • EMV

Datoteke

Icon

Električna poljska jakost 42.87 KB 50 downloads

...
Icon

Vaje za test - prehajanje toplote 45.50 KB 62 downloads

...
Icon

Gretje vode 3. letnik - logger 4.89 KB 17 downloads

...
Icon

Gretje vode 3. letnik 57.18 KB 20 downloads

...
Icon

Odskok poskokice - teoreticno 117.63 KB 27 downloads

...
Icon

Formule za tekmovanja 86.56 KB 231 downloads

...
Icon

E(r) 3.bG - 2019 7.14 KB 52 downloads

...
Eksperimenti in predstavitve:
  Na tej strani najdete šolsko snov, ki jo je potrebno predelati doma.
  Snov prepišite v zvezek in si pri interpretaciji pomagajte s katerimkoli potrjenim učbenikom za srednješolsko fiziko. Lahko si pomagate tudi s spletnim učbenikom, ki ga najdete na povezavi: OpenProf - Fizika
  Zahvala gre teamu OpenProf, ki so zavoljo nastale situacije odprli brezplačen dostop do spletnega portala.
  Za kumunikacijo in kakršnakoli vprašanja sem vam na voljo na službenem mailu: uros.borjancic.srecko@gmail.com.

Snov 3. letnik

Icon

3. letniki - 20. del - Magnetni navor 165.74 KB 57 downloads

...
Icon

3. letniki - 17. del - Magnetno polje 417.23 KB 80 downloads

...
Icon

3. letniki - 14. del - Notranji upor 199.80 KB 82 downloads

...
Icon

3. letniki - 13. del - Diode 146.67 KB 61 downloads

...